Program efterår 2018

Medlemsmøderne foregår i Sortebrødreklosteret og begynder kl. 19.30.

Søndag d. 2. sept.: Heldagstur til Borreby og Skælskør.
Med afgang fra Administrationscenteret, Jernbanevej 6 kl. 9.00 kører vi gennem det smukke landskab over Sorø, langs Tystrup Sø og kysten mod syd til Borreby, hvor vi har en rundvisning og bl.a. skal se den flotte teatersal. Herefter til Skælskør med frokost på restaurant Solsikken. Der bliver tid til en lille bytur, inden vi skal opleve en smuk fjordsejlads med ”Skjelskør V”, hvor vi kommer helt ud til Storebælt og kan se broen fra en ny vinkel. Undervejs serveres kaffe og kage i salonen. Skibet har også et soldæk.
Vi forventer at være tilbage i Holbæk senest kl. 18.
Pris for turen 540 kr.
Telefonisk tilmelding til Inge tlf. 2048 3806 tir. d. 21. og ons. d. 22. aug. kl. 18-19. Tilmelding sker kun ved direkte telefonkontakt (telefonsvarer kan ikke benyttes)
Beløbet indbetales på foreningens medlemskonto: se bagsiden, eller i bussen.

16. – 23. september: 1. Højskolerejse til Catalonien
Granada Kulturrejser tlf. 8689 3191

Tirsdag d. 25. september: Medlemsmøde
Folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek: ”De lærdes tyranni”
Med udgangspunkt i sin bog med samme titel giver Kaare Dybvad et kritisk tilbageblik på 00’ernes fejlprioritering på uddannelsesområdet, hvor man med åbne døre på universiteterne producerede kandidater i rekordtal, hvorefter man har måttet kæmpe for at opfinde nye stillinger til de videnstunge medarbejdere. Det har bl.a. haft som konsekvens, at erhvervslivet mangler faglærte til utallige stillinger. Kaare Dybvad taler for et bedre og mere fleksibelt uddannelsessystem i DK, hvor den herskende akademisering, centralisering og ulighed stoppes. I sidste ende kunne vort folkestyre også blive mere mangfoldigt repræsenteret.

8. – 15. oktober: 2. Højskolerejse til Catalonien
Granada Kulturrejser tlf. 8689 3191

Tirsdag d. 23. oktober: Medlemsmøde
Koncertpianist Mogens Dalsgaard: ”Om mit liv og min karriere”
Få danske pianister har haft en så spændende og international karriere som Mogens Dalsgaard. Hør om mange spændende oplevelser gennem et langt liv i musikkens tjeneste, lige fra mødet med den verdensberømte komponist Sjostakovich til Simon Spies. Mogens Dalsgaards fortælling er tilsat en god portion humor, og så skal vi naturligvis også høre ham udfolde sig på tangenterne.

Tirsdag d. 20. november: Medlemsmøde
Dr. theol og professor Niels Christian Hvidt: ”Hvad er meningen?”
Omfattende forskning viser, at det vigtigste for et godt og fuldt liv er, at vi oplever livet som meningsfuldt. Det bliver særlig væsentligt, når vi er udfordret af livskriser, sygdom eller anden modgang. Niels Chr. Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet i Odense og knyttet til sygehuset her, er i færd med at udforske, hvordan det forholder sig i Danmark, og befinder sig således midt i krydsfeltet mellem tro, mening og videnskab. Foredraget bygger på 10 års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder af. Samtidig er han Danmarks mest erfarne foredragsholder indenfor emnet, ligesom han ofte træffes i danske og internationale nyhedsmedier.

Tirsdag d. 11. december: Medlemsmøde
Tidl. højskoleforstander Annemarie Morris: ”Min kinesiske familie –
om familieliv i det moderne Kina”
Annemarie Morris har to sønner, som er kinesisk gift. Desuden har hun gennem sit mangeårige virke som underviser haft tæt kontakt til talrige kinesere og Kina. Denne aften vil især handle om livet i familien i Kina. Hvilke værdier præger familielivet her? Kan vi lære noget af kineserne, eller skal vi blot være taknemmelige for, at vore vilkår er anderledes?
Annemarie Morris har været forstander på Rødding Højskole, rektor for Esbjerg gymnasium, medlem af etisk råd og sidst forstander for Højskolen Østersøen i Aabenraa, hvor vi mødte hende sidste år – og nød en uge med hendes store viden og formidable fortællekunst .