Program forår 2016

Tirsdag d. 19. januar: Medlemsmøde
Forfatter og journalist Malene Fenger-Grøndahl: ”Flygtningenes danmarkshistorie – hvad har vi lært?”
I Foredraget fortælles historien om de mange flygtninge, der er kommet til Danmark siden 1956 – ungarere, polske jøder, chilenere, vietnamesere, iranere og mange andre. Gennem personlige historier får vi et indtryk af de forskellige flygtningegrupper og deres integration i det danske. Malene Fenger-Grøndahl har speciale i etniske minoriteter, religion og Mellemøsten – og vi havde stor glæde af hendes foredrag for et par år siden om romaerne.

Tirsdag d. 23. februar: Medlemsmøde
Forfatter og iværksætter Claus Skytte: ”Skal vi dele – om deleøkonomi”
Claus Skytte er en af de danske pionerer inden for deleøkonomi. Han vil give en frontberetning fra deleøkonomiens absolutte forpost i DK. Vi skal høre om, hvordan deleøkonomi kan blive for det 21. årh., hvad pengeøkonomi var for det 20. årh. Man taler om en tredje internetbølge, som skaber nye fællesskaber og nye betalingsformer, som decentraliserer velfærden og får os til at hjælpe hinanden meget mere.

Søndag d. 6. marts kl. 16 ”Melodien der blev væk”. Teatertur til Nørrebro Teater.
Kjeld Abells klassiker har fået nyt liv med et hold af dygtige skuespillere og musikere. En underholdende hyldest til frisindet, livsmelodien, fællesskabet og kærligheden fra 30’erne. Sangtekster af Sven Møller Kristensen, musik af Herman D. Kobbel og Bernhard Christensen.  Genhør ”Sangen om Larsen”.
Billet og bustur koster 450 kr.  Billetter kan købes på julemødet d. 15. december og på medlemsmødet d. 19. januar.  Herefter ved henvendelse til Inge Nørregaard Nielsen. Princippet er ”først til mølle”.
Afgang fra Jernbanevej 6  kl. 14.30.

Tirsdag d. 15. marts: Medlemsmøde
Ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen: ”Folkeoplysning med fuld musik”.
Chr. Jensen fra dagbladet Information fortæller om, hvordan han ser en lige linje fra højskolens klassiske folkeoplysning og fællessang til den moderne medieverden. Som tidl. elev på Askov Højskoleog nuværendemedlem af repræsentantskabet ved han noget om, hvilken betydning højskolerne har i det moderne danske samfund.

Tirsdag d. 19. april: Generalforsamling
Efter generalforsamlingen er foreningen som sædvanlig vært med vin og en let anretning. Underholdningen bliver i år ved 4 flotte fyre: gruppen ”Nice Guys” fra Nykøbing, som især er kendt for deres Beatles-fortolkninger og anden musik fra den klassiske rockgenre.

Tirsdag d. 10. maj: Maj-aftentur med bus til Ubberup Højskole.
Bussen kører en køn omvej  til Ubberup Højskole, hvor vi får en rundvisning, hører om den gamle højskoles historie, drikker kaffe og synger et par sange.
Bustur og kaffe 150 kr. Telefonisk tilmelding til Inge Nørregaard Nielsen man. 2. og tirs. 3. maj kl. 18-19.Tilmelding sker kun ved direkte telefonkontakt, (telefonsvareren kan ikke benyttes).
Afgang fra Jernbanevej 6 kl. 18.

4. – 10. juni: Højskoleophold på Rønshoved Højskole
Her er et godt tilbud og et spændende program. Se vedlagte folder. Vi satser på at mindst 30 medlemmer tilmelder sig, da vi så bliver kørt gratis i bus frem og tilbage.
Tilmelding kan foretages på to måder:
Du tilmelder dig selv på højskolens hjemmeside (se programmet), eller
Du får en tilmeldingsplanket på et medlemsmøde eller ved henvendelse til Sigrid.  Denne tilmeldingsblanket afleveres igen til Sigrid, der så indtaster oplysningerne.
Tilmeldingerne skal være højskolen eller Sigrid i hænde senest 30. december.
Du vil få nærmere besked om afgangstidspunkt og betaling fra højskolen.