Program forår 2017

Tirsdag d. 10. januar: Medlemsmøde
Pianist, komponist og foredragsholder Rasmus Skov Borring: “Gi’ os lyset tilbage”
Rasmus Skov Borring er optaget af at holde den danske sangskat levende, også ved at tilføje nye toner. Han har gennem de seneste år været komponist bag en række nye fællessange, bl.a. sangen med aftenens titel, som lå i toppen af danskernes mest sungne sange i 2015. Hans klaverspil får sangene til at swinge, og han fortæller om både nyt og gammelt. Sammen med Jens Rosendal udgav han i 2013 CD’en “Livets mærke”, og de har sammen optrådt mange steder. En sangaften med gamle kendte sange, men også nogle af de nye sange, der kommer i næste højskolesangbog.

Tirsdag d. 7. februar: Medlemsmøde
Historiker Per Nielsen: “Fru Jensen og andre vestindiske danskere”.
2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De Vestindiske Øer. Det markerer vi ved at høre Per Nielsen fortælle om de vestindere, som kom til Danmark i kolonitiden. Flere embedsmænd tog en barnepige eller tjenestedreng med til landet i kortere eller længere tid. Nogle slog sig ned her og stiftede familie. Der kom også vestindiske sømænd til havnene. Vi hører om, hvordan de blev modtaget, og hvordan deres liv formede sig i det nye land. Foredraget er ledsaget af fotografier af vestinderne.

Tirsdag d. 7. marts: Medlemsmøde
Professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen: “Fra Luther til konkurrencestaten”
Jørn Henrik Petersen har studeret den måde, hvorpå samfundet har udviklet sig og spørger, hvordan vi egentlig passer på hinanden. Han sammenligner den lutherske social-etik med den nuværende danske, sådan som den har udviklet sig i sekulariseringens kølvand, både i velfærdstatens og i konkurrencestatens samfund.
Vi kan glæde os til et spændende foredrag af en god fortæller.

Torsdag d. 16. marts: Torsdagskoncert i DRs koncertsal.
På programmet står Tjajkovskij: 1. klaverkoncert (i originalversion) med den russiske pianist Kirill Gerstein. Desuden Nørgård: 4. symfoni og Sibelius’ tonedigt: Tapiola.
Billet og bustur koster 550 kr.
Billetter kan købes på julemødet d. 13. december og på medlemsmødet d. 10. januar.  Herefter ved henvendelse til Inge Nørregaard Nielsen. Princippet er ”først til mølle”.
Afgang fra Jernbanevej 6 kl. 18.00


Tirsdag d. 4. april: Generalforsamling
Efter generalforsamlingen er foreningen som sædvanlig vært med vin og en let anretning. Underholdningen bliver i år ved “Den gamle sangskat” , en top-professionel pige-trio, der har genopfrisket kendte og elskede klassikere fra 30’erne til 60’erne. De optræder bl.a. i Korsbæk på Bakken, er humørfyldte og meget charmerende.

Søn. d. 14. – lør. d. 20. maj: Højskoleophold på højskolen Østersøen, Åbenraa
Selv om vi var i det sønderjyske sidste år, tager vi i 2017 til Åbenraa på det gamle hotel Hvide hus. Her har vi fået et godt tilbud og et fint program, se vedlagte. Ved mindst 25 deltagere er busturen frem og tilbage inkluderet prisen for opholdet.
Du tilmelder dig direkte til højskolen (husk at skrive at du kommer fra Holbæk højskoleforening). For at sikre dig plads må tilmelding være højskolen i hænde senest 16. januar.
Tilmelding kan ske senere, men uden pladsgaranti. Herefter sender højskolen bekræftelse og yderligere oplysninger ud. Omkring en måned før kommer besked om afrejsetidspunkt.

Tirsdag d. 13. juni: Aftentur med bus til Sorø
Vi kører gennem det forårsgrønne landskab til Sorø, hvor vi skal besøge klosterkirken og Sorø Akademi. Først nyder vi klosterhaven, området omkring Sorø sø, og ser Ingemann’s hus og gravsted. I kirken kommer vores guide og fortæller, og derefter besøger vi Akademiet, hvor vi drikker kaffe i den gamle vestibule, får fortalt skolens historie og bliver vist rundt.
Bustur og kaffe 170 kr.
Telefonisk tilmelding til Inge Nørregaard Nielsen tirs. 6. og ons. 7. juni kl. 18-19. Tilmelding sker kun ved direkte telefonkontakt, (telefonsvareren kan ikke benyttes).

Afgang fra Jernbanevej 6 kl. 18.