Foreningens historie

Højskoleforeningen for Holbæk og Omegn blev stiftet i efteråret 1897 af en kreds af interesserede fra egnen.  Den nøjagtige dato kendes ikke, men jubilæerne er fejret i første halvdel af oktober.

I de første vedtægter står, at foreningens formål er ”på et folkeligt og kristeligt grundlag at samle yngre og ældre mænd og kvinder til foredrag, oplæsning og forhandling om emner af kristelig og almenmenneskelig art. Endvidere bidrage til, at ungdommen kommer under god påvirkning og anvender sin fritid til et arbejde på sin egen åndelige udvikling”.

I jubilæumsskriftet for de første 100 år udtrykkes, at selv om foredragenes form og indhold og karakteren af andre aktiviteter er meget anderledes end før, så har den bærende tanke: at skabe et fællesskab om livsværdier, der ikke kan måles i klingende mønt, hele tiden været kernen i foreningens virke.

Mødevirksomheden har hovedsagligt været foredrag og oplæsning af kendte i tiden – f.eks. forfattere og højskolefolk samt egnens mænd især præster.

Allerede i 1918 prøvede man at lave en fordeling af emner: 1.kristelige, 2. historiske og 3. sproglige.
Der var ofte fælleslæsning, hvor medlemmerne fik tildelt opgaver. Desuden var der ofte på møderne sang- og musikindslag fra medlemmerne.

Der arbejdedes efter en årlig plan:
– sommermøde i Løvenborg skov
– efterårsmøde, der startede om eftermiddagen og sluttede om aftenen – senere kun aftenmøde
– julemøde
– i vinterhalvåret en månedlig foredragsaften

I mellemkrigsårene startede traditionen med en årlig udflugt. Der var nu 7 sammenkomster om året samt afholdelse af en basar.

Møderne blev afholdt på Mellerupgaard, Hotel Postgaarden og Hotel Isefjord, men i 1918 gik mange af medlemmerne inden kaffen, da værten forlangte 1,50 kr. pr. kop.
I 1923 købte en kreds af interesserede det daværende soldaterhjem Dannevirke på Smithsvej for 28.000 kr.
Dannevirke var i ca 60 år rammen om foreningens møder. På en ekstra generalforsamling i 1972, besluttede de 16 deltagere at sælge Dannevirke. Overskuddet ved salget var 38.379 kr samt pantebreve for 206.000 kr., hvor foreningen måtte bruge renterne til møder og arrangementer.
Fra ca. 1980 blev møderne flyttet til Sortebrødreklostret.

Foredragsholderne kommer fra hele landet, og foredragsemnerne er udvidet og afpasset tidernes skiften.

I 1995 startedes der op med tilbud om 1 uges højskoleophold. Første år var man på Jaruplund. Opholdene arrangeres sammen med Højskoleforeningen og højskoler rundt i landet.

I en årrække var der arrangeret busture til vinter- og sommermøderne på Liselund i Slagelse.

Som noget nyt blev der i samarbejde med et rejsebureau arrangeret højskoleophold i Andalusien i 2012, i Nordportugal 2015 og ved Barcelona 2018.

Medlemstallet var på sit højeste i 1997, hvor der var 350 medlemmer.  I dag er der ca. 100 færre. Foredragene samler 60-90 deltagere, og der har været god opbakning til foreningens ture.

Foreningens formænd

1897 – 1898      ?
1898 – 1913      H. J. Hansen
1913 – 1914      Højrup
1914 – 1917      Knop
1917 – 1932      J. P. Nielsen
1932 – 1937      Grønbæk Jensen
1937 – 1954      J. P. Nielsen
1954 – 1959      Helge Larsen
1959 – 1967      N. Mariegaard
1967 – 1971      Johs, Markvardsen
1971 – 1989      Ejvind Bjerre
1989 – 1992      Åse Larsen
1992 – 2006      Poul A. Frederiksen
2006 – 2009      Edel Bundgaard
2009 –                 Sigrid Diness ium Grid 1