Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 23. april 2019 i Sognehuset.

Formanden bød velkommen til forsamlingen, der talte 100 medlemmer + bestyrelse

1. Valg af dirigent.
Klaus Nikolaisen blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamling for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;
det volder lidt rabalder,
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

   (Bjørnstjerne Bjørnson 1870)

Generalforsamlingen i Holbæk Højskoleforening markerer skiftet, hvor vinterhalvårets foredragsrække er slut, og hvor sommeren starter.  Vi gør status, kigger bagud for derefter at kunne se fremad. Det nye program er næsten færdigt.
Men bestyrelsens gamle tanker og ideer skal først godkendes.

22. maj kørte vi maj-aftentur gennem det skønne Odsherred. 1. holdt på bakketoppen ved Egebjerg kirke, hvor vi nød udsigten. På den rytmiske højskole ved Vig blev vi modtaget af forstanderen Lars Gjerulfsen og vist rundt i en meget velfungerende skole med mange kreative og musiske unge. Under kaffen fortalte forstanderen om skolens værdigrundlag og hvordan det blev omsat til praksis – lutter gode tanker om demokrati, fællesskab og opmærksomhed på medmenneskene – også uden for skolen. Jeg var dybt betaget og måtte straks melde mig ind i skolekredsen.

Højskoleugen i juni 2018 foregik på Marielyst Højskole på Falster. En skøn uge med dejligt vejr – flere af os startede dagen i Østersøens meget friske vand. I ugens løb lærte vi Lolland Falster at kende: og der var nok at fortælle om: Herregårdslandet og ikke mindst lensgodsejer Reventlow, der var drivende kraft bag bondens frisættelse 1788. Om polske arbejdere, som udkonkurrerede de svenske gæstearbejdere, og de usle kår, de blev budt, indtil regeringen greb ind. (intet nyt) Man troede at roepigerne havde et ekstra led i ryggen og derfor bedre kunne bukke sig.
Om jernbanedriften og nutiden, hvor Lolland-Falster er den egn i landet med flest haller og foreninger pr. indbygger og et erhvervsliv i udvikling. Og vi var på Femø, hvor man ikke skal komme på kroen for madens skyld, men gerne møde Anne-Lise, der fortæller så hjertevarmt og levende, så man får lyst til at flytte dertil.  Vi var 34 deltagere fra Holbæk, som hørte Kaare spille fløjte de fleste dage og nød den gode mad.

Søndag d. 2. september kørte foreningen heldagstur. Over Sorø og langs Tystrup Sø i et meget flot landskab til Borreby, hvor vi bl.a. så den nyligt etablerede store teatersal – og hele det velholdte borg-anlæg. Efter dejlig frokost på havnen i Skælskør, oplevede vi en poetisk smuk sejlads på Skælskør Nor, hvor skipperen fortalte anekdoter undervejs til kaffen, og vi gled i det stille vand, så der havde været stof til et helt H.C.Andersen-eventyr.

Med Grundtvigs: ”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord” indledte vi efterårssæsonen d. 25. september og lagde op til aftenens foredrag ”De lærdes tyranni” med folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek. Han fortalte, at i 1950 havde industrien overhalet omsætningen i landbruget, men først i 1973 var det offentlige samfund tilrettet industrisamfundet. Og han talte om 1963-73 som de mest forandrende år, hvor vi bevægede os fra et liberalt samfund til en velfærdsstat. Industrisamfundet slog aldrig igennem, da samfundet ændredes til et produktionsløst videnssamfund. Jo mere uddannelse, des bedre – alle skulle kunne vælge det de helst ville, selv om der ikke var arbejde til dem. Mellem 2005-15 fordobledes tallet af universitetskandidater. Vi var nu et samfund, hvor man stoler mere på teoretikerne end dem, som udfører arbejdet. Kåre begrundede hele tiden med faktuelle oplysninger og sluttede med at betone, at lokalsamfundene må på banen – sammen med produktions- og erhvervsuddannelserne. Alle må i princippet kunne forsørge sig selv.
Et velfærdssamfund fordrer selvforsørgende og næstekærlige mennesker.

Højskoletur til Barcelona med Henrik Kidmose i september og oktober
Der var så stor interesse for denne tur, at der blev arrangeret 2 rejser. Begge var særdeles vellykkede.
Vi oplevede ved selvsyn den store splittelse i befolkningen ang. spørgsmålet om Cataloniens løsrivelse fra Spanien – vi gik forbi aktivisternes små telte på rådhuspladsen, så catalanske flag alle vegne og hørte to danskere med bopæl i lokalområdet give deres udlægning, historisk velunderbygget, men med hver sin holdning. Så hvad skulle vi mene?
Arkitekten Gaudis tanker, ideer og bygningsværker glemmer vi sent. Det handler ikke kun om den største katedral, men også om udfordring af fysikkens love og æstetik. Vi blev betaget af de største bygninger og de mindste krummelurer.
Om aftenen trillede vi i seng efter vidunderlig mad på hotellet, hvor vi også faldt for sortfodsskinken, den hvide vermouth og gedeosten.

På oktobermødet d. 22. forvandlede koncertpianist Mogens Dalsgaard klostersalens Yamaha-klaver til et koncertflygel ved at tage alt træværket af forsiden, så lyden rigtig kunne komme ud.  Og det gjorde den: Han indledte med Griegs: ”Bryllupsdag på Trollhauga” – og der var ingen med høreproblemer!
Mogens Dalsgaard fortalte mange skønne historier om sit eget koncertliv og om de komponister, han spillede for os. Og så nød vi det virtuose spil i musik af Albinoni, Chopin, Sjostakovich, Granadas m.fl. En dejlig, opløftende aften i kunstens verden.

”Hvad er meningen” – sådan lød overskriften for foredraget d. 20. nov., hvor dr. theol. og professor Niels Christian Hvidt fortalte om sin omfattende forskning, især på universitetshospitalet i Odense, hvor han er professor i åndelig og eksistentiel omsorg. Smerte er andet end fysisk og mental smerte. Man taler nu også om åndelig smerte, og fordi vi er et sekulariseret land er der brug for åndelig omsorg. Mennesker med stærke værdier og oplevet mening har en lavere sygdomsrisiko. Han sagde bl.a. at nocebo – negative beskeder – er 20 gange mere virksomme end placebo. Positiv påvirkning derimod, som bringer håb og gode forventninger, giver betydelig kortere indlæggelser – her er tale om forsøg med blot 2 x ½ times samtaler. Meget tankevækkende og spændende aften.

Julemødet 11. dec. bragte os en tur til Kina med tidligere højskoleforstander Anne Marie Morris. Hun har to sønner som er kinesisk gift og har boet der med familie. Vi hørte bl.a. om Kinas store begærlighed efter viden, hvor de sender unge til udlandet, henter kloge folk til, alt sammen bidrag til, at den årlige vækst i en række år lå på 16%. Nu er den dalet til 8% – hvilket vi stadig synes er højt.  Andre tal: 40 mill. er millionærer, 300 mill. er velbjergede middelklasse-folk. Ikke mærkeligt, at der er kamp om dette gigantiske marked!!
Sult er udryddet efter etbarns-politikken, og Kina er løftet ud af fattigdommen. De unge må dog stadig underlægge sig de ældre. Man kaldes først ved navn, når man er 40. Pensionsalderen er 50 for kvinder og 55 for mænd, for så skal de unge til. Men det er de gamle, som bestemmer i familien.

Det nye år blev indledt med en tur til det andet store rige i Østen. D.15. jan. fortalte lektor og forfatter Peter Johansen om ”det moderne Indien”. Han tog afsæt i historien om Indiens rigeste familie – om polyesterprinsen, der fra at være fattig skopudser og tankpasser udvikler et handels- og produktionsimperium fra polyester til de største olieraffinaderier (ofte som frygtløs og skruppelløs forretningsmand.)
Under Ghandis regime var forbrug ikke god tone. Man måtte hæve sig over det materielle. Og præsident Nehru opfordrede folket til at deles om de få midler, man havde. Han gav englænderne skylden for Indiens fattigdom og fastslog, at man ikke kunne stole på Vesten, kapitalismen, de multinationale selskaber og frihandlen.
I 1991 efter 1. Golfkrig blev stort set alle barrierer fjernet, og liberaliseringen gennemførtes. Nu er de nye helte de rige – storforbrugerne, og polyesterprinsen er blevet et ikon, hvor man valfarter til hans kæmpe palæ med 25 tons lysekroner. Forretningsverdenen gøres folkelig. Og den nye tidsånd viser, at fattige kan hæve sig op, at Indien godt kan klare sig i verden, at koloni-mindreværdet er væk.
Hvad er godt og hvad er skidt og hvad er moral og amoral?

Den 19. feb. gennemgik Ditlev Nissen FN’s 17 verdensmål med særlig vægt på de grundlæggende mål for vor eksistens på kloden. De skræmmende perspektiver af, at vi har mistet vor realitetssans over for naturen, blev underbygget af krisens omfang: Den er både økologisk, social og åndelig/kulturel, og vi SKAL forandre. Nøgleordet er bæredygtighed. Ditlev Nissen balancerede de dystre udsigter med beretninger om bl.a. handlefællesskaber, folkeoplysning, demokratiske fornyelser og øget livskvalitet, når vi finder fællesskabet frem. Vi har kunnet det før, i andelsbevægelsens dage. Vi må kunne det igen, men det afhænger af civilsamfundets engagement, og folkeoplysningen må være med til at løfte, sammen med en fornyelse af demokratiet, der stadig er ungt og sårbart. Borgerne må mere på banen.
Foredraget var særdeles informativt, og man blev aldrig i tvivl om alvoren. Men der gives håb og muligheder – også for at jorden bliver et bedre sted for os mennesker at leve sammen i med alt det, naturen leverer uden faktura.

I slutningen af februar blev det nye Skt. Nikolai Sognehus indviet. Vi har fået lov at flytte med til det større lokale, bedre velegnet til foredrag, hvor alle kan se skærmen, og lydanlægget er nyt og godt.
Adgangsforholdene er til gengæld meget mindre end i klostersalen og bordopstillingen anderledes. Den gamle hygge og det smukke rum i klostersalen må vi sige farvel til – til gengæld får vi bedre luft og lyd og plads til alle medlemmer. Huset er jo en administrationsbygning med en sal – ikke et kulturhus indrettet til kulturelle arrangementer. Det skal vi huske. Men menighedsrådet er os venligt stemt, og som tak gav foreningen 5.000 kr. til et nyt klaver, som kommer med tiden. Foredragene er de samme – og vi er de samme – og så er det andet kulisse, og vi er taknemmelige over at have et godt og centralt beliggende sted at være.

Vores debut i den nye sal var 19.marts, hvor Anja Kjølbye fortalte om ”Kunstens Kvinder i det 20. årh”. Vi havde mødt Anja på Højskolen Østersøen i Aabenraa, og hun skuffede bestemt ikke. Verdenskunsten bød på spændende, provokerende og bevægende kvindelige kunstnere. Mange af billederne hænger stadig i mit indre øje, og Anja er en gudbenådet formidler.

Søndag d. 24. marts kørte en busfuld medlemmer afsted til Malmø for at opleve ”Stjerne-ballet-galla” i Malmøs nye flotte koncertsal. Fire smukke par dansede på skift både kendte, klassiske pas-de-deux ’er, og moderne ditto. Det var betagende flot og smukt og dygtigt, og vi fik bl.a. ”min hat den har tre buler” i mange variationer – og lærte, at musikken er italiensk folkemusik. Alle kørte fornøjede hjem, mens vi nød Bente og Karens sandwich.

Nu lidt om fremtiden.
Pga. pladsmanglen i Sortebrødreklosteret kom flere medlemmer tidligere og tidligere. Nu er der plads til alle, og derfor beder bestyrelsen om jeres forståelse for, at dørene fremover åbnes kl. 18.45. Selv om I kommer tæt på halv otte, garanterer vi, at der er plads til alle – og at alle kan se og høre. Vi vil så gerne være høflige og flinke – og håber I forstår vore gode intentioner. Altså kom først allertidligst 18.45 – det er kedeligt at skulle stå ude i regnen, og der er ingen venteplads i dette hus. Med fælles fodslaw er vi overbeviste om, at det kommer til at fungere i de nye rammer.

Det nye program er næsten færdigt. Der bliver heldagstur til bl.a. Frederiksværk, Tisvilde hegn og kaffe på Tisvilde højskole. September indleder sæsonen med Klimatolog og glaciolog Sebastian Mernild, der fik Rosenkærprisen sidste år for sin evne til at formidle vanskeligt stof på en folkelig måde.

Til sidst: Tak til alle I dejlige trofaste og positive medlemmer for jeres store opbakning, som enhver anden forening må misunde os.
Tak til revisorerne, og især Lis for hjælp med regnskab,
Tak til webmaster Arne og tak til fotograf Kurt. Gå ind på hjemmesiden og nyd de gode billeder.

En speciel tak skal lyde fra mig til bestyrelsen for et enestående godt samarbejde, hvor alle bærer til med ideer og arbejdskraft.  Der har været mange arbejdsopgaver i det forgangne år, og vi ser frem til et nyt og spændende år for alle i Holbæk Højskoleforening.

Nu skal vi have lidt servering med mad og vin og derefter underholdning ved Trio Kokadore, hvorom der står:
En koncert med trio Kokadore er en farverig palet med sydamerikanske, sydeuropæiske og nordiske strøg, arrangeret for celloens mørke, fløjlsbløde klang (Terese Adorján Ankjær), Saxofonens smukke tone (Per Egholm) og klaverets rene, klare lyd (Jesper Ankjær).

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Bente Nielsen gennemgik regnskabet, der pga. et nyt system er lidt anderledes opstillet.
Der har været en del udfordringen, bl.a. pga. bankskifte.
Bente bad medlemmerne om at undgå at betale med mønter ved medlemsmøderne. Brug sedler eller MobilePay.
Et medlem undrede sig over, at vi ikke har haft renteindtægt. Kassereren: ”Vore konti giver for tiden ingen renter. ”
Et medlem forslog at skifte til Norwegian Bank, der angiveligt skulle give 1% i rente. Bestyrelsen noterede sig forslaget.
Bente takkede for den hjælp, hun har modtaget i forbindelse med overtagelsen af regnskabet!

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150 kr. årligt, hvilket blev besluttet uden afstemning.

5. Medlemssituationen v/Inge Nørregaard Nielsen.
Status ved sidste generalforsamling.: 260 medlemmer.
Medlemmer pr. 22.4.2019: 272 medlemmer. 
En lille fremgang!
39 nye indmeldelser – 33 udmeldte henover kalenderåret 2018.

Husk
: Kontingentet er årligt – personligt – følger kalenderåret med forfald i januar.

Indbetaling af kontingent:
Netbank

Det absolut mest rationelle er at anvende netbank – det mindsker kødannelser ved medlemsmøderne og indeholder fornødne oplysninger.
Kontant
Kan modtage kontant betaling ved medlemsmøderne.
MobilePay
Kan ikke modtage kontingentindbetaling på MobilePay.
Dette skyldes at indbetaling via MobilePay ikke indeholder de tilstrækkelige oplysninger om indbetaleren, som jeg skal bruge ved ajourføring af medlemslisten.   (0,75 kr i afgift ved hver indbetaling)
Så primært netbank – eller kontant (hvis man ikke er fortrolig med netbank). 

Telefonisk tilmelding til arrangementer
KUN telefonisk kontakt – Ikke telefonsvarer.
Tålmodighed og benyt endelig 2. dagen.
Kontakt mig gerne efterfølgende – telefonisk eller på mail.
Opretter gerne en venteliste.

Inge gjorde opmærksom på foreningens Persondatapolitik udkommet i 2018.

Tak til medlemmerne for god disciplin ved tilmelding og afvikling af arrangementer. Alt foregår i god ro og orden – tak for det.

6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Vedtægtsændring vedr. tegningsret.
Bestyrelsen foreslår:
Ny paragraf 5: 
§ 5. Tegningsret.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening.

Nuværende §§ 5-7 betegnes herefter § 6 – § 8

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag uden afstemning.

8. Drøftelse af foreningens tur-aktiviteter.
Ved de 5 borde var der en kort drøftelse af flg. spørgsmål:
a) Tidspunktet – slut august  – start september. Ugedag(søndag)?
b) Prisen?  Har sneget sig op på 500-550 kr. de sidste år. Hvis vi skal over en bro, bliver det dyrere.
c) Valg af steder, vi skal besøge?

Et medlem gjorde opmærksom på, at Holbæk Museum fejrer fødselsdag den første søndag i september.
De hurtige tilbagemeldinger fra bordene gav indtryk af fuld tilfredshed med bestyrelsens valg og tilrettelæggelse af årlige ture.
Bestyrelsen blev opfordret til at finde en metode, der muliggør deltagelse af gæster, når der er ledige pladser.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er Peter Dinesen, Erik Stefansen, Hanne Norre og Sigrid Diness
Alle fire blev uden afstemning genvalgt for 2 år.

For et år valgtes uden afstemning 2 suppleanter:
Hans Thor Olsen og Kirsten Ringling

10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

Som revisorer for et år valgtes uden afstemning: Inge Jensen og Lis Nielsen
Som revisorsuppleant for et år valgtes uden afstemning: Peter Blumensaadt

11. Eventuelt
Ingen ønskede ordet under eventuelt.Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Sigrid Diness:  Tak til forsamlingen for medleven og god stemning. Tak til Klaus Nikolaisen for god ledelse af generalforsamlingen. Tak for valg og tillid til bestyrelsen.

Dirigent:  Klaus Nikolaisen
Referat:  Peter Dinesen