Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen d. 19. april 2016 i Holbæk Højskoleforening.

1.  Valg af dirigent
.
Henning Petersen valgtes.

2  Bestyrelsens beretning ved formanden:

“Jeg elsker den brogede verden”  er en af allermest sungne sange fra højskolesangbogen. Kaalund skrev den i 1877, tydeligt inspireret af Grundtvigs livs- og menneskesyn: Glæden ved livet, som det er, et resultat af Guds skaberværk. Kritikere anså dette livssyn som værende alt for lyst og urealistisk (vi kunne nemt komme til det samme), og derfor svarer Kaalund i et udeladt vers:

“Tror du måske, jeg aldrig har følt
med egen og andres kval
fordi jeg ikke vil kalde som du
Guds Verden en Jammerdal”

Derfor skal der kamp til, ikke blot for dagligt brød, men også for livet i frihed og tro.
Vi håber, at det år der er gået i Holbæk Højskoleforening har været med til at kaste lys over “den brogede verden” og været med til at give tro på livet, som vi deles om på godt og ondt.

Det startede med at 30 medlemmer tog til Senoirhøjskolen i Nørre Nissum, Vestjylland 13. – 19. maj. Vi havde været der før -men en gang er ingen gang. Og vi blev ikke skuffede. Spændende foredrag, dygtige lærere med humor, skønne ture, dejlig forplejning og en forstander med vid, som vi alle fik mulighed for at møde til julemødet. Sådan skal det bare gøres!

10 dage senere rejste 29 medlemmer til det nordlige Portugal sammen med tidl. højskoleforstander Henrik Kidmose, nu indehaver af Granada Kulturrejser. Henrik Kidmose havde igen arrangeret en udbytterig rejse, med stor varietet og spændende møder, både i naturen, kulturen og historien. Jeg nævner i flæng: Porto – den meget smukke by med sejltur på Douro-floden, besøg på portvinshus, lækker fiskerestaurant, havnepromenade. Barcellos med middelalder-by-fest og bustur til Atlanterhavet. Vandretur på den portugisiske Camino til  Ponte da Lima, og til sidst den meget facinerende by Guimareis med tur i det storslåede landskab og et bjerg med udgravninger. Vi fik lavet torskegilder om til kulmulefester!

Søndag d. 30. august begyndte efterårssæsonen som sædvanlig med en heldagsudflugt. I år blev vi i Vestsjælland, en tur rundt om Åmosen. Vi kørte ad små skønne veje til Fugledegård ved Tissø. Undervejs fortalte Erik gode historier fra det vi passerede, og vi så og hørte om Buerup kirke efter en lille formiddagssnaps. Åmosen er et enestående landskab. Ved Fugledegård kan man gå “ud i vandet” til et fuglekikkerskjul, men ørnene holdt sig på afstand.. måske skulle vi være stået tidligere op. På markerne er der levn fra en af Nordeuropas rigeste bebyggelser. Efter middagen på den hyggelige Reersø kro kørte vi sydom Åmosen til Philadelfia i Dianalund, hvor vi efter kaffen fik rundvisning og et interessant indblik i koloniens meget spændende historie.    
50 medlemmer deltog

Tirs. 22.sept. var årets fødselar Carl Nielsen på programmet. Dorte Smedegaard og Aase Collin leverede en berigende aften med ord og toner, billeder, fortælling og fællessang af Carl Nielsen, om Carl Nielsen og for Carl Nielsen.Interessen for CN havde bundet dem sammen og ingen var i tvivl om, at det var et langtidsholdbar venskab. En begejstret og kærligt startskud på en ny sæson. 80 medlemmer deltog

Tirs. 27. okt. var overskriften “Hvor får vi kræfterne fra – det kan kun gå fremad.”  Jytte Abildstrøm kom med sit ildrøde hår og sin helt specielle smittende latter. Hun startede med at spørge forsamlingen, om “vi er flere der tror på fred? Vi må hjælpe hinanden med al den angst, der findes”. Aftenen igennem understregede hun betydningen af ydmyghed og nøjsomhed – at komme væk fra vækst som omdrejningspunktet for vort samfund.  Og legens betydning  “hvorfor blir der ikke leget mere, når vi står i kø?” Vigtigt at have legekammerater med fælles dyder og moral, som vi kan gå ud fra. En kvinde af den gamle skole som det er værd at holde godt fast i. Og det var poetisk at høre hendes fremførelser af digte og dukketeater
97 medlemmer deltog

17. nov.: Kristoffer Frøkjær:  ”Giv mig en historie – om formidling af naturvidenskabeligt stof”

Vi startede mødet med at synge Frank Jægers: ”Med store undrende øjne går jeg” Herefter fik vi flere historier om svindelagtige forskere, der fanges i mediespillet og konkurrencen og derfor udgiver banebrydende resultater, før der er noget at skrive om. Intet er helt sikkert, og hvis vi tror, at naturvidenskabelige resultater er tal og nagelfaste, må vi tro om.
Kristoffer fortalte om det vanskelige samspil mellem journalister, der har kort tid til at formidle en nyhed, og forskerne, der har brug for lang tid, for at komme så tæt som muligt på en slags sandhed. Han fortalte også om alle de forbehold, forskerne altid tager – og de er irriterende for ”en god historie”. Spændende og interessant – og så sluttede han med at fortælle lidt fra sin bog om Eske Willerslev, der siden har været meget fremme i medierne med sin forskning i forhistorisk DNA.
42 medlemmer deltog

Julemødet 15. dec.  Højskoleforstander i Nr. Nissum Flemming Nees begyndte med at fortælle om sin bedstefar Martin Mannepenge, der aldrig stillede spørgsmål. Han var født ind i en fortælling, sådan og sådan.. vi er blevet de frigjorte og famlende og skal selv finde det vigtigste i livet. Ordet hvorfor blev aldrig brugt tidligere.
Vi har travlt med at realisere de mange potentialer, vi har fået, og travlt med at sætte ord på ALT – en kamp om ord i medierne -livsstilsudsendelser – alle vegne. Hans bedstemor sagde aldrig noget.
Velfærd er ikke det samme som velstand. Vi har glemt velfærden i vores jagt på velstand. Derfor mister vi empatien.
På Aggerfjord Hospice er man i live til man dør: Hans far kom i boblebad.. sådan kan vi hele tiden møde nyt ved hinanden, når vi har empatien.
101 medlemmer deltog

19. jan.  “Flygtningenes danmarkshistorie”  Malene Fenger-Grøndahl
En særdeles aktuel aften med en særdeles velunderrettet og veltalende foredragsholder. Malene F.G. der sammen med sin mand har skrevet bogen om Flygtningenes dk-hst. fra 1956, fortalte om den 1. flygtning fra Ungarn, som blev modtaget som en filmstjerne i Kastrup lufthavn og behandlet som en hædersgæst i et Danmark og i en tid, hvor man så gerne ville vise sin hjælpsomhed og sin antikommunistiske holdning.
Tidligere tog vi mange svage grupper til landet, f.eks.enlige mødre, eller folk med tuberkulose. Det gør vi ikke længere.
Vi hørte, at enhver har ret til at søge om asyl, og om at man de første mange år talte om forskellige kulturer,  at det var Søren Krarup der indførte religions-aspektet, der siden har været så dominerende.
Rigtig mange flygtninge kommer til Danmark, fordi de tror, at det så er lettere at komme videre til Sverige, England eller USA. Det er et fåtal, som ønsker at bo her og skulle lære et sprog, som tales af så få.
Hun sagde, at de første oplevelser, en flygtning får af et land, farver tiden efter så skarpt. Men også at der kan gå 15 år inden man kommer i behandling for sine traumer.
Og en lille positiv til sidst: 2 vietnamesiske drenge fik navnene Dan og Mark i taknemmelighed.
67 medlemmer deltog

23. februar: Forfatter og iværksætter Claus Skytte: “Skal vi dele – om deleøkonomi”.
Det var rigtig svært at beregne, hvor meget kage der skulle købes til denne aften… og vi fik købt rigeligt.
Claus Skytte startede med at fortælle, at der er meget få i DK der kender til deleøkonomi. Han fortalte med stor viden og entusiasme om den uundgåelige udvikling, som han så det, og mindede os om at ingen havde forudset bilens udbredelse, eller mobiltelefonens og internettets betydning. Og internettet har ændret vort liv radikalt,og gjort det muligt at dele informationer med hinanden, hente musik, film fra nettet, låne boliger, dele bilkørsel..og det er kun en lille start. Deleøkonomi er en forkert betegnelse, for det bør hedde deleteknologi.
Claus mente, at der ikke går lang tid før al energi vil være gratis, små solceller vil sidde på de førerløse biler.
Cirkeløkonomi betyder, at vi tager ressourcer fra jorden, bruger dem og giver dem tilbage. Flere firmaer tager de brugte varer tilbage og skaber nyt af det gamle materiale. Det og 3-D-printeren gør, at der kan produceres på stedet, så al den megen transport (og containersejlads) bliver overflødig. A.P. Møller er færdig!. I England er der det sidste år oprettet 1000 nye banker, ikke kun med penge men også mange andre varer, som man kan deles om.
De store bankers tid er måske også ved at være forbi.
Det var store visioner – og Claus sluttede med at pointere, at vi i DK har de bedste forudsætninger, fordi vi er vant til at dele (skoler, hospitaler, uddannelse, veje, serviceydelser). Og vi har verdens højeste tillid til hinanden. Vi må se at komme i gang ellers overtager andre, for vi er ikke lovet, at DK skal forblive det bedste sted at leve. Det handler om fællesskab

Undskyld at det blev lidt langt, men for mig var foredraget noget af det mest spændende jeg har hørt i højskoleforeningen.  Claus Skytte har netop udgivet en bog “den nye andelsbevægelse”.
30  medlemmer deltog.

Søndag d. 3. marts kørte en busfuld glade medlemmer til Nørrebro teater i snevejr. Vi så “Melodien, der blev væk”, Kjeld Abells gamle stykke, der blev en klassiker, om kontormusen Larsen. Stykket var moderniseret i opsætning og indhold – men budskabet var det samme: Gør dig fri af slavetænkningen…find fællesskabet og kærligheden. Skuespil, sang og musik var i top. Og vi sang selv sangen om Larsen på ej ind i bussen.

På det sidste medlemsmøde d. 15. marts havde vi besøg af chefredaktør på Information Christian Jensen. “Folkeoplysning med fuld musik” – om hvordan han så den lige linje fra højskolerne til de moderne medier. “Vi hører sammen med en større historie. Flest mulige skal oplyses om mest muligt på den bedst mulige måde.
Det er fælles for højskolerne og pressen, pressen laver folkeoplysning.
Information er latin og betyder oplysning.  Og han fortalte om, hvordan de begynder redaktionsmødet hver morgen med en sang, sangene og salmerne repræsenterer en eviggyldig, tidløs replik til det, vi søger at få svar på.
Chr. Jensen fortalte om 3 bevægelser, som er karakteristiske idag og som Information især giver bevågenhed:
1.  Myndighedernes overvågning af borgerne – for at bevare et frit samfund!
Hvad skal myndighederne vide- og hvad skal de oplyse os om?    Grundlæggende er vor retssikkerhed ude at gynge.
2.  De politiske magthaveres magtmuligheder uden om borgerne. Offentlighedsloven. Man kan i dag lave love, hvis præmisser det offentlige ikke kender. Hvilket demokrati vil vi have?
3.  Flygtningekrisen. Danskernes mobilisering med lokale arrangementer, private tiltag uden om det politiske system. Det er bevægelsen, der er interessant. Også understøttet af de sociale medier. (Zorning-sagen)
Politikerne skal ikke gå imod – men lytte og lære af de folkelige bevægelser.
Journalister skal være tjenere og lægge informationer frem – ikke være hovedpersoner!
Man må kende sine journalister på, om de er redelige – medierne skal ikke lave historien, men formidle historien.  Tak for et godt og demokratisk punktum på sæsonen.
59 medlemmer deltog

Og så var det året, hvor vi fik vor egen webmaster blandt medlemmerne. Arne Bobjerg passer nu hjemmesiden – og det er fornemt, og vi er meget taknemmelige over det. Kurt Højmann Hansen leverer fotos, og der er oprettet en side med fotos fra vore arrangementer. Måske er I kommet på hjemmesiden…. Tak til jer to for jeres trofaste arbejde, det betyder mere end I tror.

Og så er der kun tilbage at takke alle jer trofaste medlemmer for opbakning til arrangementer. 

Og tak til bestyrelsen for jeres indsats hver på jeres felt.  Uden jer lod det sig slet ikke gøre.

3.  Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
Efter en meget munter debat vedtoges regnskabet.

4.  Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet fastsattes uændret til 150 kr.

5.  Medlemsregistrering v. Inge Nielsen
267 personer er medlem af Højskoleforeningen.
Inge understregede at medlemskabet er personligt og følger kalenderåret.
Højskoleforeningen ophører med at sende girokort ud fra og med næste indbetalingstermin 2017. Betalingsoplysninger vil fremgå af programmet forår 2017.
Programmet vil fortsat blive udsendt til medlemmerne i papirform.
Inge understregede at man ved tilmelding til ture og teaterarrangementer skal tilmeldes mundtligt til inge personligt. Det er ikke nok at tilmelde sig i telefonsvareren.

6.  Vedtægtsændringer
De foreslåede ændringer vedtoges enstemmigt.

7.  Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Inge Nørregaard Nielsen og Klaus Nikolaisen genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer, som nyt syvende medlem af bestyrelsen valgtes Bente Dyrberg Nielsen.
Kirsten Olsen og Kurt Højmann Hansen genvalgtes som suppleanter.

9.  Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Inge Jensen og Jørgen Saabye genvalgtes.
Bjarne Hansen genvalgtes.

10.  Eventuelt
Ingen ønskede at ytre sig under dette punkt.

Referent
Peter Blumensaadt

Dirigent
Henning Petersen