Meddelelser

Meddelelser opdateret 27. marts 2020

Generalforsamlingen er udsat til 1. september 2020
Det kan vist ikke komme bag på nogen, at vi har været nødt til at udsætte generalforsamlingen i april.
I stedet tænker vi at bruge denne anledning til at indlede efterårssæsonen på en lidt festlig måde, som det jo plejer at være, når vi holder generalforsamling med efterfølgende traktement, et godt glas rødvin og god musik og sang.
Se dagsorden nedenfor.

Aftentur tirsdag d. 12. maj.
Bestyrelsen afventer at tage endelig beslutning om maj-aftenturen til Vallekilde kan gennemføres. Følg med på hjemmesiden, hvor det vil blive meddelt, hvis den aflyses.

Højskoleophold på Rude Strand d. 15. – 20. juni.
48 medlemmer er tilmeldt.
Ingen ved , hvad fremtiden bringer, og hvordan landet ligger i juni. Også her vil der komme besked på denne side, hvis der sker aflysning. Lige som der vil komme besked om, hvad der sker med indbetalte penge. Vi må alle have god tålmodighed i disse tider.

Bestyrelsen sender alle højskoleforeningens medlemmerde bedste hilsner og ønsker om, at alle må komme godt og helskind gennem denne svære og mærkelige tid. Både medlemmer og jeres kære.
Vi kan mødes til morgensang med Phillip Faber på DR 1 hver dag kl. 9. Det er vel hvad vi kan gøre lige nu.
Lad os glædes over, at solen får lov at skinne så meget på os, og at vi har så dygtige og ansvarsfulde politikere og embedsfolk. Vi er bedre stillet end så mange andre.
Hvis der er behov for det, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, enten på mail eller telefon.

Vi glæder os til at se jer alle igen.

Generalforsamling
Holbæk højskoleforening afholder generalforsamling tirsdag d. 1. september kl. 19.30 i Skt. Nikolai Sognehus, Kirkestræde 9.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Medlemssituationen v. Inge Nørregaard Nielsen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Inge Nørregaard Nielsen, Bente Dyhrberg Nielsen og Elisabeth Sylvest
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  Begge er på valg hvert år
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Alle er på valg hvert år
 10. Eventuelt

Herefter inviterer foreningen på et lille traktement og underholdning ved PH-duoen, der synger sange af Kai Normann Andersen.
Indkomne forslag må være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.