Meddelelser

Meddelelser opdateret 29.maj 2020

Generalforsamlingen er udsat til 1. september 2020
Det kan vist ikke komme bag på nogen, at vi har været nødt til at udsætte generalforsamlingen i april.
I stedet tænker vi at bruge denne anledning til at indlede efterårssæsonen på en lidt festlig måde, som det jo plejer at være, når vi holder generalforsamling med efterfølgende traktement, et godt glas rødvin og god musik og sang.
Dagsordenen findes nederst på siden

Højskoleophold på Rude Strand d. 15. – 20. juni.  AFLYST
Seniorhøjskolerne er enedes om at vente med opstart til 1. juli.
Så vi må pænt vente til næste år med at tage på højskole.  Derfor kan alle få deres penge tilbage.

Rejse til Færøerne juni 2021
Til gengæld kan vi allerede nu afsløre, at der arrangeres rejse til Færøerne 31.5 – 6.6 2021. Det er forh. højskoleforstander Aage Augustinus (Rude Strand), der er rejseleder. Det er dyrt at rejse i Norden, rejsen vil koste omkring 14.000 kr. alt incl. undtagen snapsen. I hører nærmere. Tilmelding begynder først sidst i oktober, efter at Aage Augustinus har besøgt foreningen. Se programmet. Det kommer snart.

Højskoleophold 2021
Der arrangeres også en uge med højskoleophold i Danmark, som vi plejer. Vi har talt om at prøve den netop nystartede seniorhøjskole på Liselund i Slagelse. Så bliver det ikke transporten, der vælter læsset. Vi har en forhåndsaftale en uge i sidste halvdel af maj måned 2021.

Heldagstur 2020
Vi plejer at starte efterårssæsonen op med en heldags-bustur. Desværre er alting så usikkert, så bestyrelsen har set sig nødsaget til at aflyse dette arrangement i år.

Til gengæld håber vi at kunne starte med generalforsamling 1. september.
I skrivende stund ved vi intet om, hvor mange vi må samles til den tid. Hvis vi ikke kan afholde vore møder, som vi plejer med samme deltagerantal, aflyser vi igen.
Bestyrelsen har drøftet dette mulige problem og er enedes om, at alle skal have mulighed for at deltage, når vi holder medlemsmøder. Det andet giver ikke mening.

Vi har et fællesskab, som er fundamentet for foreningen. Det holder vi fast ved.

Følg med på vores hjemmeside, hvor meddelelser løbende vi blive opdateret. Hvis du ikke har mulighed for at gå på hjemmesiden, kan du måske få en til at hjælpe dig. Ellers er man altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen

Bestyrelsen sender alle højskoleforeningens medlemmer de bedste hilsner og ønsker om, at alle må komme godt og helskind gennem denne svære og mærkelige tid. Både medlemmer og jeres kære.
Vi kan mødes til morgensang med Phillip Faber på DR 1 hver dag kl. 9. Det er vel hvad vi kan gøre lige nu.
Lad os glædes over, at solen får lov at skinne så meget på os, og at vi har så dygtige og ansvarsfulde politikere og embedsfolk. Vi er bedre stillet end så mange andre.
Hvis der er behov for det, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, enten på mail eller telefon.

Vi glæder os til at se jer alle igen.

Generalforsamling
Holbæk højskoleforening afholder generalforsamling tirsdag d. 1. september kl. 19.30 i Skt. Nikolai Sognehus, Kirkestræde 9.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Medlemssituationen v. Inge Nørregaard Nielsen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Inge Nørregaard Nielsen, Bente Dyhrberg Nielsen og Elisabeth Sylvest
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  Begge er på valg hvert år
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  Alle er på valg hvert år
 10. Eventuelt

Herefter inviterer foreningen på et lille traktement og underholdning ved PH-duoen, der synger sange af Kai Normann Andersen.
Indkomne forslag må være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.