Meddelelser

Meddelelser opdateret 15. november 2021

generalforsamlingen d. 7. sept. var der indkommet et medlemsforslag om at flytte mødetidspunktet for vore medlemsmøder til kl. 19. Der er andre foreninger, der begynder på dette tidspunkt.
Punktet blev drøftet, og det var tydeligt, at der var størst tilslutning til at bibeholde vor mødetid. Bestyrelsen har derfor besluttet, at fastholde mødetiden til kl. 19.30 de næste to år, hvorefter vi genoptager spørgsmålet.

Medlemsmødet d. 26. okt. blev afholdt på VUC, Slotshaven. Bl.a. for at afprøve, om det kunne være en muligt sted for kommende møder.
Der var bred enighed om, at Skt. Nikolai sognehuset er mere velegnet til medlemsmøderne i Holbæk Højskoleforening. Det er allerbedst at kunne sidde ved borde – og at være i hinandens synsfelt. De mørke arealer udenfor gjorde det også vanskeligt at finde og færdes i. Så bestyrelsen er ikke i tvivl om, at vi forbliver taknemmelige over at kunne leje os ind i lokalerne overfor kirken.
Men tak fordi I mødte så talstærkt op, så vi kunne få det afprøvet.

Rejse til Færøerne 28. maj – 3. juni 2022 med Aage Augustinus.
På medlemsmødet d.23. nov. orienterer rejseleder Aage Augustinus om rejsens detaljer, priser m.m. sidst på mødet. Han medbringer programmet, som herefter lægges på hjemmesiden, og så er der åbent for tilmelding til rejseselskabet efter de oplysninger, der vil fremgå af programmet.
Hvis der er større interesse, end der er plads til, gælder først til mølle-princippet.

Ophold på Sønderjyllands seniorhøjskole 16.-20. maj 2022.
Højskoleforstander Anne-Marie Morris har lagt sidste hånd på et godt program til os. Det vedlægges forårsprogrammet, der forventes udsendt sidst i november.
Vi bor på Gram Slotskro og prisen er holdt i den lave ende, 4.900 kr. pr. person i dobbeltværelse, alle værelser med eget bad og toilet. Bus til og fra Holbæk er inkluderet.

Og så er der kun at ønske, at vi kan få en god vintersæson, uden at måtte lukke ned igen.

Bedste hilsner
Sigrid