Meddelelser

Meddelelser opdateret 12. juni.2019

Nu er efterårets program udsendt til alle medlemmer. Husk tilmelding til heldagsturen i august, og betal helst over netbank.

Ved tilmeldingen til maj måneds aftentur var der desværre en del medlemmer, der ikke kom med p.gr.a. pladsmangel. Vi prøvede at få en dobbeltdækkerbus, men måtte ikke køre i Hedeland med en sådan, og to busser havde nødvendiggjort to guider, ellers gav det ingen mening – og det lod sig heller ikke gøre.
Vi håber at alle, der gerne vil med, kan komme det fremover. Bliv endelig ved med at ringe til I kommer i kontakt med Inge. Ingen må opgive. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at klare evt. problemer.

Kontingent 2019
Kontingentet på 150 kr. pr. person. Betal helst på netbank. Men betaling kan også ske kontant ved et medlemsmøde.

Nye lokaler.
Foreningen har nu taget det nye lokale i Skt. Nikolai Sognehus i brug, Kirkestræde 9.
Lokalet er mere velegnet til tale, og alle kan se lærredet. Vi er glade for at have fået mulighed for at være her, når vi nu ikke længere kunne benytte klostersalen. Vi takker for mange dejlige år i den skønne sal, som vi sent vil glemme.
Bestyrelsen beder om, at man tidligst kommer til salen kl. 18.45, hvor døren åbnes. Der er ikke den samme indgangsplads, som ved klostersalen, og bestyrelsen ønsker at kunne stille op og gøre klar, inden medlemmerne tager plads. Til gengæld garanterer bestyrelsen plads til alle i salen.
Medlemmer betaler 50 kr. (helst ”en halvtresser”) ved indgangen til medlemsmøder.

Persondatapolitik.
Holbæk Højskoleforening har nu fået sin egen persondatapolitik. Det er et lovkrav. Her kan man læse, hvordan vi behandler personlige data. Persondatapolitikken er vedlagt programmet for 2019, som er sendt til alle medlemmer. Her på hjemmesiden kan den læses i dette menupunkt ”Vedtægter m.v.”