Meddelelser

Meddelelser opdateret 21. juni 2021

Generalforsamling i Holbæk Højskoleforening
7. sept. 2021 kl. 19.30 i Skt. Nikolai Sognehus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Medlemsregistrering ved Inge N. Nielsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til foreningen bedes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Underholdning ved Niels Bugge (komponist og guitarist og sanger, bl.a. Dragsholmrevyen) og saxofonist Jan Harbeck

Medlemsmøde 26. okt. med Lillian Hjorth-Westh er flyttet til VUC, Slotshaven 5

Rejse til Færøerne 28. maj – 3. juni 2022 med Aage Augustinus.
Orientering efter medlemsmødet 23. nov.
Herefter kan man tilmelde sig og den detaljerede plan kommer på hjemmesiden.
Pris ca. 14.000 kr. pr. person i dobbeltværelse.

Højskoleophold på Sønderjyllands seniorhøjskole 16.-20. maj 2022.
Højskoleforstander Anne-Marie Morris er ved at lægge sidste hånd på et godt program til os.
Vi bor på Gram Slotskro og prisen er holdt i den lave ende. 4.900 kr. pr. person i dobbeltværelse, alle værelser med eget bad og toilet. Bus til og fra Holbæk er inkluderet. Programmet kommer på hjemmesiden, når det er endeligt færdigt.

Alle ønskes en dejlig sommer. Og så glæder vi os til at mødes i Holbæk Højskoleforening til september, og til forhåbentligt at kunne samles alle de planlagte gange i efterårssæsonen.

Bedste hilsner
Sigrid