Generalforsamling 2020

Referat af Holbæk Højskoleforenings generalforsamling
tirsdag den 1. september 2020 i Skt. Nikolaj Kirke/Sognehuset

Formanden bød velkommen til forsamlingen, der talte 76 medlemmer inkl. bestyrelsen

1. Valg af dirigent.
Peter Blumensaadt blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamling for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden.

”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det” – den talemåde kan nu laves om til: ”Alle taler om Corona, og vi kan alle gøre noget ved det”. Derfor har vi ikke været forsamlet i ½ år. Derfor er der så meget, vi ikke har turdet eller måttet. Derfor spritter vi hele tiden og holder god afstand. Derfor hilser vi på hinanden på nye måder.
Jeg læste et sted, hvor vigtig det er for os mennesker at have tilhørsforhold. Ikke bare til en familie og andre tætte relationer, men til større forsamlinger som f.eks. foreninger. Vi behøver ikke kende hinanden særligt godt, men at gå til noget bestemt, mødes med de samme igen og igen, om det så er i kirken, til sangaften eller på fodboldstation, har langt større betydning end, vi er bevidste om, viser det sig.
Og det er netop, hvad vi har være udelukket fra i så lang tid. Det sociale fællesskab på denne måde har været sat på pause, og mange af os har mærket, hvor meget det betyder for os. Det at være en del af større fællesskaber er en del af vores identitet og vore sociale behov – og derfor skal vi holde os selv fast på disse fællesskaber.
Tak fordi I så trofaste er med til, at jeg stadig kan komme i Holbæk Højskoleforening.

Nu skal I høre, hvad vi har været sammen om siden sidste generalforsamling i april 2019

14. maj Aftentur til Hedeland
Vi var bare heldige med vejret igen. Med bus kørte vi til Veddelev, hvor guiden Hans Chr. Eisen steg på. Hedeland er et mægtigt område, hvor den ene grusgrav efter den anden er blevet tømt og landskabet reetableret og udlagt til natur og kulturpark.  Vi havde fået tilladelse til at køre rundt med bus, ofte på små veje i kuperet terræn, meget varieret, mens Eisen bl.a. fortalte om 21 P pladser, om ejerforhold, og frivillighed. Vi så store søer, amfiteater, skibakken, modeljernbanen som man kunne køre på, og vi fik gode ideer til at besøge stedet selv med madpakke og kaffe. Det er ganske gratis.

2.-8. juni Højskoleuge på Brandbjerg Højskoleuge
En god uge for 42 medlemmer med det dejligste junivejr, med fællessang, skønne ture, bl.a. til Asger Jorn-museet i Silkeborg, og Robert Jakobsen i ”Grusgraven” i den underskønne Vejle Ådal. Vi hørte en glødende engageret arkæolog fortælle om hele Jelling-anlægget, så småt blev stort – ja meget stort. Bluetooth har sit navn efter Harald Blåtand, der var mester i kommunikation på et større plan.
Vi lærte at spise middagsmad på frokosttallerkener, og der var meget grønt på buffeten. Jeg hørte kun bemærkninger den første dag
Det var herligt at fejre Grundlovsdag med de unge højskoleelever, det lover for fremtiden. Og så oplevede vi Ernst danse dame i folkedans, hvor andre dansede ”aved om” og nogen dansede neden om og hen til kaffen.

25. august Heldagstur
Afsted med sol og blå himmel og det grønne sanghæfte til Gjethuset i Frederiks Værk, en by der adskiller sig fra andre købstæder ved at være anlagt som et industrielt kompleks. Den blev grundlagt af J.F. Classen i 1757-58 i kontrakt med staten til fremstilling af kugler, kanoner og krudt. Vi vandrede langs kanalerne med de små huse og haver og sluttede på krudtværket. Der var meget spændende at høre og se på i et hjørne ad Danmark, hvor mange sjældent kommer.
Efter en velvoksen wienerschnitzel i Liseleje kørte vi videre østpå, gennem Tisvilde Hegn, hvor vi så Asserbo Slotsruin, og ellers nød det smukke landskab frem til Gilleleje. En driftig fisker- og sejlerby med en god kop kaffe hos Omar. Hjemturen gik forbi Esrum Sø og Nøddebo (også præstegården).

17. september. Medlemsmøde
Efteråret blev indledt med et foredrag lige på og hårdt. Dystopi. Undergang. Ustyrlighed. Klimakrise.
Sebastian Mernild, professor, videnskabsmand i den absolutte top på verdensplan, leder af Nansensinstituttet i Bergen med forskningsafdelinger i flere verdensdele. Ingen kunne bestride hans kompetencer og viden.
Og vi fik viden ..men på en anden måde, end vi hører det til daglig. Her var kurver og tal, som viste de store sammenhænge – fra 1880 til i dag, fra tusinder af år siden til nu, fra hele jorden og ikke bare lige omkring os. Tal som med al tydelighed viste, at det er tvingende nødvendigt at sadle om og reducere CO2 helt afgørende NU.
Med sit milde og let smilende udtryk holdt Sebastian Mernild sig til det beskrivende, og understregede, at det er politikerne, der må på banen. Det er dem, vi skal lægge presse på. Forskningen må have flere penge, så man kan forøge indsatsen, og politikerne må gå sammen – det kræver kollektiv indsats.
En sober aften, hvor vi alle måtte holde ørerne stive og sande, hvad vi sang: At lære er at ville befri sin ensomhed.  Det gælder os allesammen.

22. oktober. Grundtvig – en gigant.
Grundtvig – ham kender vi da: en gammel mand med langt skæg, og flere koner, som skabte højskolen, lagde navn til en kirkeretning, grundtvigianerne, skrev salmer i hundredvis, og så noget med det nationale… Professor Ove Korsgaard dykkede ned i to ikke så kendte sider af Grundtvig: først politikeren Gr., med stor indflydelse på den første grundlov 1849, og senere glødende fortaler for en grænse i Syd, der skulle trækkes mellem dem, der talte dansk og dem der talte tysk. Den grænse vi har nu! Ikke fordi han ikke kunne lide de tysktalende, men fordi han så Tyskland som en kæmpe trussel mod Danmarks beståen. Hvis man havde turdet tro på ham, var meget blod blevet sparet.
Vi hørte om Grundtvigs dynamiske historiesyn: Vi er bestandig på vej: individuelt, som samfund og som menneskehed. Som sådan er DK en del af en større historie.
Det folkelige er ikke et mål i sig selv, men indgår i en skabelsesproces, som skal blive det almen menneskelige. Hermed kritiserer han de tyske nationalister, som kun har øje for det tyske. Hans syn gælder hele menneskeheden.
Vi hørte også om Grundtvig som frontkæmper for kvindernes ligestilling, allerede fra midten af 1800-tallet. Om hans visionære tanker om, at de kvindelige aspekter ved menneskelivet skal frem. Han taler ligefrem om, at Guds datter skal fødes her i Norden, som han ser som mulig arnested for en sådan udvikling af menneskeheden.

26. november: Dorthe Futtrup,
en garvet fortælle-kunstner, gav os historien om drengen fra Mols, der senere blev mejerist i Århus for at ende som margarinefabrikant med egen virksomhed: Oma-margarine. O for Otto og MA for produktet. Selv hed han Mønsted til efternavn og opnåede at blive Danmarks rigeste mand. En fortælling om at tænke utraditionelt og om at turde. Og en fortælling om et farverigt ægteskab midt i ligestillingskampen. Otto Mønsted døde 1916.

17. december: ”Dybe rødder og nye julesalmer”
Den salmekyndige sognepræst Morten Skovsted præsenterede en række af de gamle, kendte julesalmer og havde for hver af dem en ny salme, som indeholdt lignende budskaber, udtrykt på en ny måde. Vi fik gode eksempler på, hvordan tekst og musik føjer sig sammen til en helhed. Derfor blev det også en aften med mange nye salmer, vi ikke havde prøvet før – men det hele blev bundet fint sammen af Morten Skovsteds dejlige ord og gode fortællinger.

21. januar: Forfatter og journalist Lars Olsen  
fortalte om ”Det forsvundne folk”. Det er dem, der tidligere tilhørte det, man kaldte arbejderklassen. Et ord som stort set aldrig bruges mere.
39% af danskerne har et fysisk krævende job. Meningsdannere taler om, at vi lever i et videnssamfund. Det hårde fysiske arbejde forsvinder nemt under radaren, og de mange reformer og pres på levevilkårene skaber utryghed og utilfredshed, som ofte medfører mistillid og vrede mod DJØF’er, politikere og medier.
Lars Olsen bragte illustrerende eksempler – en meget tankevækkende aften om et emne, vi sjældent berører i højskoleforeningen.

25. februar. Jørgen Carlsen
Efter at have sunget ”Den danske sang” med fynd og klem fortalte Jørgen Carlsen lidt om den nye højskolesangbog: Den indeholder 600 sange. 150 ryger ud. (sidste gang vi skiftede var det 164). Alligevel er der er over 100 sange, som har været med siden 1. udgave fra 1894.
Han forsikrer, at der er masser af sange, der ikke handler om MIG og pointerede, at det er vigtigt, at vi ikke bliver for sværmeriske.
Al sang er lovsang. Vi synger om det vi sætter pris på, og kaster lys over alt det, der er værd at leve med. Vi hørte mange kloge ord, og sang gode, vægtige og vigtige sange.
Jørgen Carlsen betog os også med sin fortælling om sangen ”Jeg ved en lærkerede”. Den handler om vores sårbarhed og svaghed, om at det er nødvendigt, at vi selv passer godt på den i en verden, hvor vi er omgivet af ondskab og tankeløshed.
Vi sluttede med en af de nye sanger. Den hedder: ”For vist vil viberne komme igen”. Fornyelsen kommer fra den 84-årige forfatter Lisbeth Smedegård Andersen. Komponisten Bent Fabricius Bjerre var over 90, da lavede melodien.

Lørdag d. 7. marts: Mutter Courage
Så kom Corona. Kunne vi komme i teatret – vi havde jo 50 billetter til skuespilhuset, turde vi???
Det gjorde vi, og vi fik lov, for vi havde købt billetter i meget god tid. Mange andre måtte blive hjemme. Vi sad på hvert andet sæde og fik en forrygende oplevelse af Bertolt Brechts berømte stykke ”Mutter Courage”, den tidløse barske fortælling og krigens gru og påvirkning af mennesket.
Karen-Lise Mynster var formidabel, men det var de andre skuespillere også… og scenografien eminent.

Medlemsmødet 24. marts måtte til gengæld aflyses, og generalforsamlingen udsættes. Derfor er vi her nu, selv om vi stadig lever med restriktioner. Det vil jeg fortælle lidt mere om senere.
Denne sæson er den første, hvor vi har været i det nye sognehus. Det er blevet anderledes med ny bordopstilling og andre vægge, noget af charmen er væk, men lyd og billeder er meget bedre, og vi kan høre, hvad vi selv siger. Og selv om det er svært med den mindre plads ved indgangen går det jo ved fælles hjælp. Det skal det jo også!

Vi i bestyrelsen er utrolig lettede og glade for, at tilslutningen er den samme som før, mindst den samme! Og vi har mærket forståelse for, at vi får dækket bordene og gjort klar, før dørene åbnes.

Tak for jeres positive sind – det gør det hele meget nemmere og sjovere.

Til sidst skal der fra mig lyde en stor tak til bestyrelsen, til jer gæve mennesker, som det er en fornøjelse at arbejde sammen med. Altid parat til en drøftelse, altid parat til at tage en tørn. Trofasthed og fællesskab går godt i spænd!
Også stor tak til Arne, som passer hjemmesiden. Og stor tak til Kurt, som har taget alle de gode billeder, I kan finde på hjemmesiden. Vi er meget heldige, at I har brugt tid og kræfter på det arbejde til alles gavn.

Og det var så formandens beretning – som generalforsamlingen godkendte uden bemærkninger.

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Bente Nielsen gennemgik regnskabet, som var udleveret med dagsordenen.
Godkendt med applaus.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150 kr. årligt, hvilket blev besluttet uden afstemning.

5. Medlemssituationen v/Inge Nørregaard Nielsen.
Året 2019
Iflg. regnskabet er der indbetalt kontingent fra 272 medlemmer.
Manglende indbetaling af kontingent – på trods af reminder i juni – medførte sletning af 18 medlemmer.
Vi har også medlemmer som – sikkert intetanende – betaler forud.
Som det fremgår af regnskabets passiver, er der forudbetalt kontingent helt frem til 2022.
Det drejer sig om 61 medlemmer.  Fordelt på 61-2020, heraf 11-2021 og heraf 6-2022.

Vi vil gerne takke og rose vores medlemmer for at benytte netbank ved indbetalinger af kontingent og billetter.
Ved salg af billetter og bustur er det stort set alle der benytter elektronisk indbetaling.
Kontingent-indbetalinger modtog vi 21 kontant– det skal vi gerne have reduceret.

Tilmelding til vores arrangement foregår i god ro og orden – hvad er jeres oplevelse?

Igangværende år 2020.
Af medlemslisten her pr. 1. september har foreningen stadig restance for 2020-kontingent hos 25 medlemmer.
Kommer indbetaling ikke – slettes disse pr. 31.12.2020.

6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg til bestyrelsen er Inge Nørregaard Nielsen, Bente Dyhrbeg Nielsen og Elisabeth Sylvest
Alle tre blev uden afstemning genvalgt for 2 år.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
For et år valgtes uden afstemning 2 suppleanter:
Kirsten Ringling og Karen Marie Nielsen

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Som revisorer for et år valgtes uden afstemning: Lis Nielsen og Jørgen Mazanti
Som revisorsuppleant for et år valgtes uden afstemning: Else Damgaard

10. Eventuelt
Bente Dyhrberg Nielsen takkede Inge Jensen for hendes indsats som foreningens revisor.
Sigrid Diness takkede Kurt Højmann for hans indsats som fotomaster og bød Ole Schöndorff velkommen som ny fotomaster.

Sigrid gennemgik de aktuelle regler omkring Corona-situationen

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Sigrid Diness:  Tak til forsamlingen for medleven og god stemning. Tak til Peter Blumensaadt for god ledelse af generalforsamlingen. Tak for valg og tillid til bestyrelsen.

Dirigent:  Peter Blumensaadt
Referat:  Erik Stefansen/Peter Dinesen